Máy Yalis
Bàn cắt
(3 sản phẩm)
Máy hút chỉ
(2 sản phẩm)
Bàn hút cầu là
(2 sản phẩm)
Máy kiểm tra vải dệt kim Yalis
(2 sản phẩm)
Máy Epmex Yalis
(6 sản phẩm)
Máy xử lý co vải Yalis
(5 sản phẩm)