Cữ gá - Đồ gá
Tape Cutter
(1 sản phẩm)
Bộ xếp ly
(6 sản phẩm)
Bộ phận cắt băng viền bằng hơi (CBR)
(4 sản phẩm)
Bộ trợ lực kéo vải
(6 sản phẩm)
Bộ điều tiết dây viền
(7 sản phẩm)
Cữ may quần Jean + quần Âu
(40 sản phẩm)
Cữ may áo sơ mi
(38 sản phẩm)
Cữ may quần áo lót
(15 sản phẩm)
Cữ viền
(49 sản phẩm)
Cữ cuốn
(6 sản phẩm)
Cữ may dây né
(11 sản phẩm)
Cữ may nẹp (quần áo thể thao)
(5 sản phẩm)
Cữ cuộn (giấu đường may)
(6 sản phẩm)
Cữ may khoá
(0 sản phẩm)
Cữ xếp li
(3 sản phẩm)